ramonashop-iconart

miercuri, 14 septembrie 2011

Icoana litografiata, Femeia Samarineanca


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron

luni, 5 septembrie 2011

sâmbătă, 3 septembrie 2011

Icoana litografiata, Sf.Ecaterina


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron

Icoana litografiata, Sf.Mc.Alexandra


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron

Icoana litografiata, Sf.Cuvioasa Parascheva


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron

Icoana litografiata, Sf.Apostol Andrei


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron

Icoana litografiata, Maica Domnului


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron

Icoana litografiata, Sf.Ana


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron

Icoana litografiata, Sf.Ana


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron

Icoana litografiata, Sf.Imparati Constantin si Elena


Pretul depinde de dimensiunea icoanei:
-A5=15ron
-A4=20ron
-A3=35ron